Ten Thousand Raises a $21.5 Million Series A Funding Round